Gyártó: Szélesség: Magasság: Átmérő:
Válassza ki a kívánt méretet, majd nyomja meg
a keresés gombot! A keresést szűkítheti
a gyártó, típus, idény megadásával.
Online téligumi, nyárigumi, acélfelni, alufelni áruház
www.gumisziget.hu
Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek


Gumisziget Webáruház Kft. (szolgáltató székhelye: 8060 Mór Mátyás király u. 28., továbbiakban, mint Szolgáltató), mint a www.gumisziget.hu domain név alatt elérhető weboldal, elektronikus kereskedelmi szolgáltatások üzemeltetője és a szolgáltatást felhasználó (továbbiakban: Megrendelő) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A webáruház igénybevételének feltétele az ÁSZF ismerete és elfogadása.


Szolgáltató elérhetősége:
Gumisziget Webáruház Kft.
Cím: 8060 Mór, Mátyás király u. 28.
Tel: 30/8382-523
Fax: 06-22-407-649
E-mail: info@gumisziget.hu
Adószám: 23799275-2-07
Szolgáltató internetes honlapjának címe: www.gumisziget.hu


Általános tudnivalók

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, mely a www.gumisziget.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren keresztül történik.

A www.gumisziget.hu webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

A weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A weboldal szolgáltatásait 18. életévét betöltött személy jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A rendelés során hiányosan, pontatlanul vagy hamisan megadott adatokat a Szolgáltató nem fogadja el és a rendelést elutasítja. Amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ellentétes az ÁSZF valamely pontjával, akkor a rendelést indoklás nélkül törli a Szolgáltató. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a rendelési adatok helyességét.


Megrendelés

A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk információs oldalról lehet részletesen megismerni.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A vételár a szállítási költséget nem tartalmazza. A Szolgáltató a megrendelt árut, amennyiben raktáron van, a megrendelést követő 48 órán belül házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével, ha nem raktári termék, akkor a beérkezéstől 48 órán belül szállítja a Szolgáltató.
A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő irreálisan alacsony vagy magas árra, akkor a Szolgáltató nem köteles és jogosult a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.


Segítség az oldal használatához
Válassza ki a fülek segítségével kívánt abroncs típusát.
Majd válassza ki a gyártót. A méretek megadása után szűkítheti a listát az idény kiválasztásával.
Ezt követően a keresés gomb megnyomásával az oldal felkínálja a lehetőségeket.
Ha a kiválasztott terméket meg kívánja rendelni a megrendelés gombra kattintva megteheti.
Ezt követően írja be a darabszámot és ismét nyomja meg a megrendelés feliratot.
Ezután az adatlapot kérjük értelem szerűen kitölteni és a megrendelés felirattal véglegesíteni.
Ezt követően felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Ha megrendelés készítés alkalmával téves adatot vagy mennyiséget ad meg a módosít gomb megnyomásával vissza tud lépni és mennyiséget tud változtatni.
Ha rossz méretet vagy típust ad meg a megrendelést újra kell elkezdeni.
Ha mégis véglegesítette a megrendelését kérjük a megrendelést azonnal írásban a megadott e-mail címen mondja le.


Jótállás, szavatosság
A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
Az Önökhöz postázott áru minőségi vizsgán esik át, mind a gyártó részéről, mind Szolgáltató részéről. Ha mégis megtörténik, hogy valamelyik termékünk hibás, a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető. Cégünk az általa eladott termékekre 12 hónap garanciát vállal. Az ettől eltérő garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, illetve a mellékelt garanciális okmányokon szerepel. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár. A használat során bekövetkezett meghibásodásokra az árucikkhez mellékelt magyar nyelvű garanciajegyben leírtak az érvényesek. Személy, kisteher,4x4 és teherabroncsok esetében a garancia csak akkor érvényesíthető, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat továbbá a gyártó előírásait betartják. Szélsőséges út és használati körülmények esetében Szolgáltató fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.

A szerződéstől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (sértetlen, tiszta állapotban kérjük) Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, felnire fel nem szerelt, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Megrendelő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Megrendelőt terhelik.

A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Megrendelőt terheli.

A Megrendelők számára a Szolgáltató biztosítja az áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból a Szolgáltatótól vásárolt árut nem tudja értékesíteni. Nem tartoznak az újraértékesítési körbe különösen a már megszűnt típusok; a Szolgáltató által konkrét megrendelésre behozott termékek; olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült; nem a Szolgáltatótól származik stb. A visszavásárlási igényt a Szolgáltató bírálja el az igénybejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül; a visszavásárlási ár az eredeti vételár 80 (nyolcvan) százaléka.

A garancia nem érvényes:

• Helytelen tárolás miatti hibákra,
• A szabványok valamint a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti szerelési vagy üzemeltetési hibákra.
• Nem a rendeltetésnek megfelelő használat miatti hibákra pl.: normál traktorabroncs földmunkagépen történő használata,
• A jármű vagy tartozékainak hibája által okozott hibákra pl.: hullámos kopás • Baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák pl.: átszakadás külső sérülés miatt, egyéb külső mechanikai sérülés.
• Az abroncs túlterhelése miatti hibákra pl.: peremrobbanás, nyomatéktörés javított abroncsokra, gyors kopásra

A Szolgáltató további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 17/1991. (IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

A garanciális igény bejelentése:

Gumisziget Webáruház Kft
8060 Mór, Mátyás király u. 28.
Tel:06-30-838-2523
Fax:06-22-407-649
info@gumisziget.hu

A garanciális igény elbírálása

Az elbírálást a gumiabroncs importőr cég végzi. A jogos reklamációnak elismert abroncsot Szolgáltató a vevő kérésére, új abroncsra cseréli, vagy annak árát megtéríti. A bejelentés időpontjában érvényes eladási árból szolgáltató az elismert reklamációs követelés illetve a maradvány csatornamélység arányában engedményt ad. A csatornamélység az abroncs legkopottabb részén a főcsatornában mérendő.

A térítés összege az alábbi képlet szerint számítandó ki.
• Személyabroncs: Térítés = aktuális ár X méret csatorna mélység ( pl.: 3 mm)-1,6 mm eredeti csatorna mélység (pl.: 8 mm)
• Teherabroncs Térítés = aktuális ár X mért csatorna mélység ( pl.: 8 mm) – 3 mm eredeti csatorna mélység (pl.:15 mm)
• Mezőgazdasági abroncs Térítés = aktuális ár X mért borda magasság (pl.: 16 mm ) – 3,8 mm eredeti borda magasság ( pl.: 38 mm)

A reklamáció elbírálását Szolgáltató Reklamációs jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet később az igénybejelentő is megkap. Ha a vevő az elbírálással nem ért egyet, akkor a vásárlás helyén kérheti a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség szakvéleményének beszerzését. A vizsgálat költségét abban az esetben a vásárlónak kell megtéríteni, ha a hiba rendeltetésellenes használat, helytelen kezelés, tárolás, elemi kár vagy erőszakos behatás miatt következett be. Amennyiben a vásárló a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség véleményét nem tudja elfogadni, panaszaival bírósághoz fordulhat, igényét a kereskedővel szemben polgári peres eljárás keretében érvényesítheti.

Szállítási és fizetési feltételek

Új Megrendelők esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Megrendelő kérésére lehetőség van átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Megrendelőnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. A Megrendelő termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben a Megrendelő bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó a Megrendelő kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

Szolgáltató a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Megrendelőnek e-mail-ben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki a szállítmányozó partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre.

Felelősségi kérdések

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Adatvédelem

A Szolgáltató a Megrendelők által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Megrendelők adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Megrendelők adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

Szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. A megkötött szerződés nem minősül írásos szerződésnek, hanem ráutaló magatartással kerül sor a szerződéskötésre. A megkötött szerződés nem kerül iktatásra, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés lehetséges nyelve magyar.

A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás

Az írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül, ha a termék nem került kiszállításra.
A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.
A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

Az első fokon illetékes bírósági fórum:

Mór, 2009. július 20.

  Gumisziget Webáruház Kft.

  8060 Mór, Mátyás király u. 28.
  Tel:06-30/8382-523
  Fax:06-22/407-649
  Telefonos ügyfélszolgálat: munkanapokon 08:00-17:00 óráig. Szombat: 08:00-13:00 óráig. 
  Email: info@gumisziget.hu